Proč kombinovat opatření s plošným dezinfikováním

Nejdůležitější je prvotní eliminace onemocnění a to díky testování pomocí antigenních testů, či PCR testů tak, aby bylo možné pracovníky v případě pozitivity před vstupem do kolektivu zachytit. Samozřejmě, provádění testování má i své úskalí a to v určité míře propustnosti (chybovost, bez příznaků, neprojevení se nákazy).

Základem je dodržování nastavených pravidel na základě vládních opatření a řádně je aplikovat na pracovištích.

Jak snížit přenosnost onemocnění na pracovišti?

Kdy provést plošnou dezinfekci prostor?

Proč pravidelně preventivně dezinfikovat prostory a povrchy?

Technologie které využívámé

Aby docházelo ke snížení zavlečení a přenosu, následuje důkladné dezinfikování rukou při vstupu na pracovišti a i v dalších prostorech, důsledné nošení ochranných pomůcek a to respirátorů a roušek k omezení přenosu kapénkovým způsobem – aerosoly, omezení setkávání pracovníků na pracovištích jen na nezbytně nutné úkony, pravidelné větrání prostor, pravidelné plošné preventivní dezinfikování prostor a tím i kontaktních ploch, kde se nejvíce střídají a případně shlukují pracovníci a to jsou šatny, sociální zázemí, chodby, vstupy, sprchy, jídelny, kuřárny, odpočinkové místnosti, konferenční místnosti, open office. V případě střídání směn je důležité právě tyto prostory dezinfikovat.

Právě touto kombinací opatření a jejich dodržování opravdu zásadně přispěje k minimalizaci přenosu nákaz a onemocnění COVID na pracovišti a projeví se to zásadně snížením celkové nemocnosti, karantén a tím i výpadku pracovníků pro provoz.

V případě výskytu ohniska onemocnění je vždy nutné v co nejkratší možné době provést trasování kontaktů pracovníka a provést dezinfikování prostor z důvodů zamezení dalšího přenosu na další pracovníky a to například při střídání směn.

Jednou z nejpoužívanější ochrannou dezinfekcí je použití polymerové dezinfekce, která se aplikuje pomocí aerosolů s využitím technologií thermofogger (teplá mlha), ULV – cold fogger (studená mlha) Desint-air (suchá mlha).

Polymerové dezinfekce je zdravotně nezávadnou a dlouhodobou ochranou. Díky těmto technologiím a polymerové dezinfekci je celková aplikace velice rychlá, efektivní a ekonomicky výhodná. V pravidelných programech se podstatně snižují finanční náklady na plošné dezinfikování. Prostory jsou po zaschnutí a odvětrání ihned přístupné.

Soubor těchto jmenovaných opatření je celkově finančně dostupný a nezbytný, aby nedocházelo k šíření onemocnění na pracovištích, nevznikaly výpadky pracovníků a s tím spojené vícenáklady. A to nejdůležitější je především ochrana lidského zdraví a života.

Pošlete nám nezávaznou poptávku

KONTAKTUJTE NÁS